Sativa × Kaos 1st Litter

Born Nov 13, 2019

 

Indica × Kaos 1st litter

Born March 29th 2020

 

Indica × Kaos 2nd Litter

Born September 25, 2020

 

Sativa × Kaos 2nd Litter

Born on November 18th 2020

 

Indica × Kaos 3rd Litter

Born April 2, 2021

Sativa × Kaos 3rd litter 

Born May 20, 2021

 

Indica × Kaos 4th Litter 

Born October 4, 2021

Sativa × Kaos 4th Litter